وضعيت آب و هواي فرداي بابلسر
Click for Babol Sar, Iran Forecast

عضويت سريع
شناسه :
نام اصلي:
ايميل:
تايپ مجدد:
رمز عبور:
تايپ مجدد:

کد امنیتی

 


گالري تصاوير

دانشجو، المپياد، ورزش ارتباط ها و تفاوت ها

در حاليکه عرصه پيرامون جهان معاصر آينه اي از منازعات مبتني بر ملت ها، قوم ها، مذاهب، فرهنگ ها، و .... است به نظر مي رسد اين منازعات که هر کدام علت خاصي دارد داراي يک فصل مشترک و قطبي ارتباط هاي اجتماعي است. بنابراين ارتباط قطبي شده منجر به تعصبات ناخرسندي مي شود که مي تواند در هم عرصه هاي اجتماعي از جمله تربيت بدني ورزش نيز بروز ظهور نمايد.
از سوي ديگر وقوع حوادث پهلواني که نمادي از اعمال عادي بشري است ، نتايجي چون تقويت استقلال ملي، تحکيم مباني ملي و  فرهنگي را در پي دارد که به صورت آرمان هاي ملي و فرهنگي متجلي مي شود. توصيف پهلواني ها و مردانگي هاي هر بومي امروزه به تدريج در جايگاه نمايندگي عقايد و آرا و تمدن آدميان آن سرزمين جاي گرفته است.

بیشتر
شنبه، 18 تير ماه، 1390 | 0 نظر | بازدید [ 1715 ]

بررسي علل نابساماني و ناكارآمد بودن سيستم تربيت بدني و ورزش در آموزش عالي كشور

برنامه هاي تربيت بدني و ورزش كشور بطور اعم و در آموزش عالي بطور اخص در دوران سنت رشد خود باقيمانده است . ساختار تربيت بدني و ورزش كشور به دليل خلا، جايگاه قانوني آن تعريف دقيق و روشني ندارد . و اين خلا، قانوني منشا، بسياري از نابسامانيهاي تربيت بدني و ورزش كشور در ابعاد گوناگون علمي ‚ اجتماعي ‚ فرهنگي ‚ اقتصادي و… و از جمله در آموزش عالي است . زيرا در خصوص سرنوشت آن مراكز متعدد بدون كلان نگري برنامه اي با سلايق مختلف و فاقد جامعيت لازم و با نگاهي خردنگرانه غير كارشناسانه ناگزير به اتخاذ تصميم هستند.ازاين رو با توجه به ناكارآمدي مهندسي فكري در نوع نگرش به آن (تربيت بدني و ورزش نگري )، متدهاي اجرايي در هاله اي از ابهامات و تناقضات قرار دارد . علاوه بر اين عدم تناسب بين نوع و كيفيت آموزش در آموزش عالي كشور و ناكارآمدي محصول آن براي پاسخ به نيازهاي متنوع و گسترده  موجود در جامعه نكته قابل تعمقي است كه تدقيق در آن مي تواند ريشه بسياري از چرايي ها را نمايان سازد .

بیشتر
شنبه، 18 تير ماه، 1390 | 2 نظر | بازدید [ 2148 ]

ورزش در عصر جهاني شدن

جهاني شدن ورزشي بخش مهمي از جهاني شدن فرهنگي است كه به طور اجتناب ناپذيري در حال گسترش است. تربيت بدني و و رزش به طور بديهي يك پديده جهاني است. از سوي ديگر شتاب توسعه جهاني ورزش از دهه 1980 موجب تاثير مضاعف آن بر ابعاد جهاني آن شده است.

بیشتر
شنبه، 18 تير ماه، 1390 | 0 نظر | بازدید [ 5753 ]

آمار کاربران

نظرسنجی
نظر شما در مورد سایت؟

خیلی خوب
خوب
متوسط
بدنتایج
نظرسنجی ها

تعداد آراء: 70
نظرات : 0